Vad är definitionen av ett virtuellt privat nätverk

Virtuella privata nätverk är viktigare nu än någonsin tidigare. Men vet du vad de är? Här är vad du behöver veta.

Virtuella privata nätverk är viktigare nu än någonsin tidigare.  Men vet du vad de är?  Här är vad du behöver veta.
Annons

Nätverk är inte alls nytt för datorvärlden. Du läser dessa ord just nu är artighet av datanätverk. Om ditt kontor har ett antal datorer är chansen att de är på samma nätverk så att du kan dela filer och mappar med dina kollegor och använda samma Internetanslutning för att ansluta till resten av världen. Detta är vad som vanligtvis kallas LAN.

När organisationer började spänna över flera webbplatser började de använda WAN. Vad sägs om de situationer där organisationer har kontor som spänner över ett antal länder? Säkert att ansluta dem med dedikerade ledningar är inte längre en billig lösning. En alternativ lösning som tillgodoser de flesta behov och är mycket säkrare och pålitlig är Virtual Virtual Networks.

Definitionen av ett virtuellt privat nätverk (VPN)?

Det finns ett antal definitioner av ett virtuellt privat nätverk beroende på vilket syfte det tjänar. De bitar som är vanliga och nödvändiga för var och en av dessa definitioner är att du använder ett befintligt nätverk (i allmänhet ett offentligt nätverk som Internet) och skapar sedan ett virtuellt nätverk ovanpå för att tjäna något annat syfte. För att du ska kunna förstå detta bättre, låt mig ge dig ett exempel.

Antag att ditt kontor har ett nätverk av datorer som du gör stor användning av när du är på jobbet. Nu vill du en dag tillträda ditt arbete hemifrån, som lagras på nätverksdatorerna. Självklart är din hemdator inte en del av kontorsnätverket. Du kan fjärrlogga in i din maskin om det är ett alternativ och använd det som om du var närvarande på kontoret.

Det andra alternativet är det för VPN. Det är en vanlig praxis idag att ge anställda tillgång till VPN: s. Med VPN är du huvudsakligen på samma kontorsnätverk, även om du kanske befinner dig på en annan fysisk plats. I det här fallet skulle VPN konfigureras att fungera via Internet för att ge dig tillgång till det interna organisationsnätet.

Du kan sålunda utbyta och dela data som i det interna organisationsnätet, även om du inte är direkt kopplad till den. En VPN låter dig sålunda använda det offentliga nätverket (Internet i det här fallet) för att överföra privata data.

Hur VPN arbetar?

Det finns två huvudteknologier som underlättar skapandet av VPN: er för att du ska kunna skicka data säkert och pålitligt över ett offentligt nätverk. Dessa är kryptering och tunnling. Kryptering i enkla ord, som du kanske vet, är att skryta data så att endast den avsedda mottagaren kan se eller förstå vad du har skickat och att det ser värdelöst ut och gibberish mot andra parter som kan hända att se det.

Tunneling å andra sidan hänvisar till att skapa en virtuell tunnel av sorter där du placerar innehållet i ett helt paket i ett annat paket för att överföra det över det offentliga nätverket. Det inkapslande protokollet är så valt att det inte förstås av andra datorer eller nätverksenheter över det offentliga nätet som paketen kan passera genom.

Resultatet av att sätta dessa två ihop är att du nu kan sända dina data utan att behöva oroa dig för säkerhets- och driftsäkerhetsproblem i det offentliga nätverket.

Fördelar med att använda VPN: s

Som det är klart kan man lätt använda VPN: er för att ansluta flera webbplatser (tänk avdelningar) till huvudnätverket och få fjärråtkomst till interna organisationsnät (eller till och med ditt hemnätverk för den delen). Det är också den billigare lösningen i de flesta fall jämfört med traditionella WAN. VPNs är säkra och erbjuder rimligt bra prestanda med hög tillförlitlighet.

Har du någonsin konfigurerat ett VPN? Vilken programvara använde du?

Bildkrediter: Cisco Inc, Microsoft Technet

In this article