5 Eco Etiketter För Elektronik Du Ska Veta

Miljömärken kan hjälpa dig att identifiera grönare och mer energieffektiva enheter. De gör det möjligt för dig - konsumenten - att ta hänsyn till hållbarhetshänsyn vid köp av ny elektronik.

Miljömärken kan hjälpa dig att identifiera grönare och mer energieffektiva enheter.  De gör det möjligt för dig - konsumenten - att ta hänsyn till hållbarhetshänsyn vid köp av ny elektronik.
Annons

Miljömärkning kan hjälpa dig att identifiera grönare och mer energieffektiva enheter 7 Webbplatser med energiräknare som kan hjälpa dig att spara energi i sommar och leva ett grönare liv 7 webbplatser med energiräknare som kan hjälpa dig att spara energi i sommar och leva ett grönare liv Energieffektivitet om det följdes, skulle kunna ge snygga besparingar året runt. Vissa riktmärken har fastnat i omkring 30 procent. Något mindre än det är också välkommet. Låt oss kolla in tio informativa ... Läs mer. De gör det möjligt för dig - konsumenten - att ta hänsyn till hållbarhetshänsyn vid köp av ny elektronik. Obligatoriska märken uppmuntrar också tillverkare att utveckla bättre produkter. Men vad står de olika etiketterna för?

ENERGY STAR (USA)

Energy Star Plug

ENERGY STAR presterar produkter och byggnader som uppfyller energieffektivitetsriktmärken som fastställts av US Environmental Protection Agency (EPA). Det frivilliga programmet bygger på Clean Air Act och Energy Policy Act.

Prestandakraven anpassas kontinuerligt för att förbättra energieffektiviteten. Sedan starten 1992 var ENERGY STAR allmänt antagen och har lett till successiva minskningar av utsläpp av växthusgaser från bostads-, kommersiella och industriella källor.

Energy Star GHG

EU-energimärkning (Europa)

Fokus på denna etikett sparar energi Energibesparande tips för köp och användning av elektronik Energibesparande tips för köp och användning av elektronik Elektronik utgör en betydande del av din hushålls energikostnader. Datorer, skrivare och WiFi-routrar är ensamma för cirka 25% av din elräkning. Medan elektroniken blir effektivare, ökar deras användningsgrad ... Läs mer. År 2010 blev energiförbrukningsetiketten obligatorisk för de flesta vitvaror, glödlampor och bilar som såldes i EU. Originaldirektivet grundades 1992 och frivillig energimärkning infördes 1995. Varje produktkategori har en tydlig etikett; Kärnan är produktens energieffektivitetsklass och piktogram som markerar ytterligare information, som brus eller lastkapacitet.

EU-energimärkning

Ursprungligen värderades energieffektiviteten hos enheterna från A till G, men på grund av förbättringar tillsattes kvaliteterna A +, A ++ och A +++ för vissa produktkategorier. För att få ett A +++-betyg måste exempelvis ett kylskåp använda mindre än 22% av den energi en jämförbar referensprodukt skulle använda per år.

EPEAT (Global)

Elektronisk produkt miljöbedömningsverktyg, kort EPEAT, är ett globalt klassificeringssystem för grönare elektronik som finns i 43 länder. Det utvecklades baserat på IEEE-standarder av Green Electronics Council med ett bidrag från EPA.

EPEAT

Bedömningskriterierna omfattar i allmänhet 10 kategorier, inklusive energibesparing, produktlängd / livslängd och minskning / eliminering av miljömässigt känsliga material. Syftet är att utvärdera produkter baserat på hela livscykeln. Beroende på antal träffade kriterier kan en produkt tjäna guld, silver eller brons, så att köpare kan jämföra produkter och identifiera miljövänliga val.

Etiketten riktar sig till inköpare av organisationer och regeringar, men kan även användas av enskilda konsumenter. På EPEAT-webbplatsen kan du söka i EPEAT-registret efter enhetskategorier, land, produkttyp och tillverkare.

EPEAT Registersökning

EU-miljömärke (Europa)

Europeiska gemenskapen introducerade denna frivilliga etikett 1992. EU: s miljömärke hjälper konsumenterna att identifiera produkter och tjänster som har minskad miljöpåverkan under hela deras livscykel. För att skapa tillit och rättvisa standarder utvecklas och godkänns kriterierna för varje produktkategori av forskare, icke-statliga organisationer och intressegrupper. Det slutgiltiga godkännandet görs av Europeiska kommissionen.

EU-miljömärke

Etiketten täcker ett brett utbud av produkter, inte bara personliga och bärbara datorer, tv-apparater, glödlampor och värmepumpar, men även pappersprodukter och tvättmedel. En fullständig förteckning över kriterier för varje produktgrupp finns tillgänglig via EUR-Lex, databasen för europeisk lagstiftning (t.ex. bärbara datorer). Arbetsgrupperna har dessutom tagit fram konsumentvänliga sammanfattningar, t.ex. faktabladet för bärbara datorer.

EU Ecolabel Fact Sheet

Hittills har mer än 17 000 produkter etiketten. Tyvärr är inte alla av dem listade i miljömärkeskatalogen.

TCO Certified (Global)

TCO Certified är en internationell hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Det grundades 1992 av TCO Development, ett svenskt företag som drivs av uppdraget " att se till att miljö, sociala och ekonomiska överväganden ingår i tillverkning, användning och återvinning av IT-produkter ". För deras 20 års jubileum lanserade de TCO Certified-berättelsen.

TCO Certified Story

På samma sätt som EPEAT riktar sig kriterierna för denna etikett till produktens livscykel. Utöver det innehåller TCO-certifierade kriterier också socialt ansvarsfull tillverkning, ergonomi, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Du kan söka i produktdatabasen TCO Development för enheter.

TCO Development Product Database

Hur väljer du gröna produkter?

Många fler etiketter leder konsumenter i olika länder. För en mer omfattande översikt, som även omfattar den tyska blåängeln, Svanenmärket eller den nordamerikanska EcoLogo, besöker du miljömärkesindexet.

Medan du köper grön elektronik är ett steg i rätt riktning, kommer en miljömärke inte ens att göra en produkt hållbar. Du kan ytterligare minska miljöpåverkan hos dina elektroniska enheter - och minska din energiboll. Var En Energistjärna: 20+ Reddit Tips som hjälper till att slash ditt verktygsfaktura. Bli en energistjärna: 20 + Reddit-tips som hjälper till att slash ditt verktygsräkning är Din försäkringsräkning dödar dig? Vem skulle ha trott att Reddit är en källa till visdom för att spara energi och pengar? Reddits publikvisdom kan hjälpa dig att lösa vardagliga problem, som gigantiska räkningar. Läs mer - genom att använda dem rätt. Det bästa sättet att undvika koldioxidutsläpp är förstås att inte köpa nya saker först.

Vilka miljömärkningar eller kriterier vägleder dig när du köper elektronik?

Bildkrediter: Energy Star Plug av Handolio via Flickr, EPEAT av LGEPR via Flickr

In this article